PRO KOLAUDACE STAVEB, KUPNÍ SMLOUVY, APOD.

Vyhotovujeme plány všech typů:
    - geometrický plán pro rozdělení pozemku
    - geometrický plán pro změnu hranice pozemku
    - geometrický plán pro vyznačení stavby
    - geometrický plán pro vyznačení přístavby
    - geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
    - geometrický plán pro změnu druhu pozemku
    - geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
    - geometrický plán na zřízení věného břemene