STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, APOD.

Nabízíme:
    - vyřízení územního rozhodnutí
    - vyřízení ohlášení
    - vyřízení kolaudačního souhlasu
    - vyřízení stavebního povolení
    - vyřízení dodatečného povolení stavby

Na základě plné moci zastupujeme stavebníka v jednáních se stavebními a katastrálními úřady.
Vyřizujeme závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy pro výše uvedená řízení. Dále nabízíme poradenství v oblasti katastru nemovitostí.