PRO KOLAUDACE INŽENÝSKÝCH SÍTÍ STAVEBNÍMI ÚŘADY

V oblasti inženýrské geodézie v investiční výstavbě poskytujeme:
    - porealizační zaměření staveb
    - zaměření inženýrských sítí GDSP (vodovodní, plynové, kanalizační a elektrické přípojky)