PRO URČENÍ PROSTOROVÉ POLOHY  STAVEB V TERÉNU

Vytyčujeme polohově a výškově stavby všech typů:
    - rodinné domy
    - přístavby
    - průmyslové haly
    - inženýrské sítě