- PODKLAD PRO PROJEKČNÍ ČINNOST

Provádíme:
    - polohopisné a výškopisné zaměření k projektové dokumentaci
    - šetření inženýrských sítí
    - šetření vlastnických vztahů